O szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

22.09.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

17 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

19 września br. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy weszły w życie w trybie pilnym, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Ustawa dotyczy wsparcia odbiorców ciepła, przewidująca m.in. dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

Oznacza to, że od 20 września 2022 można złożyć wniosek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, z wyłączeniem energii elektrycznej.

W tym przypadku nie będzie stosowane kryterium dochodowe, a jedynym warunkiem jest złożenie deklaracji o źródle ciepła w CEEB.

Dla gospodarstw ogrzewających dom/mieszkania gazem ziemnym na dzień dzisiejszy nie przewidziano dopłat. W ich przypadku ma zadziałać tzw. ochrona taryfowa.

Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:

a) 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

b) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

c) 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

d) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

USTAWY PODPISANE WE WRZEŚNIU 2022