Poszukujemy opiekunki dla osób starszych

04.08.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ?

1.Zaspokajanie podstawowych potrzeb  życiowych, a w szczególności:

 • przygotowanie, bądź dostarczenie posiłków i pomoc w ich spożyciu,
 • palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,
 • zamawianie wizyt lekarskich,
 • zakup leków, nadzór w przyjmowaniu leków,
 • zabiegi zlecone przez lekarza,
 • zakup artykułów spożywczych i innych artykułów niezbędnych w gospodarstwie oraz rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy na podstawie zeszytu rozliczeń,
 • motywowanie podopiecznego do samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych;

2. Zaspokajanie potrzeb higieniczno-sanitarnych, a w szczególności:

 • mycie, kąpiel, czesanie i ubieranie chorego,
 • pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • utrzymanie w czystości otoczenia podopiecznego,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
 • dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych, tj. mycie okien, prania firan, zasłon, dywanów,
 • utrzymywanie w czystości menażek, termosów, naczyń stołowych i kuchennych oraz innego sprzętu domowego służącego podopiecznemu,
 • utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego (miednicy, kaczki, basenu, wanny, itp.)
 • dokonywanie drobnych przepierek bielizny osobistej (nocnej i dziennej),
 • dbanie o czystość bielizny pościelowej, ręczników, ścierek (odnoszenie ich i przynoszenie z punktów pralniczych),
 • kontakt z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową;

3. Zaspokajanie potrzeb utrzymania kontaktu z otoczeniem, a w szczególności:

 • dążenie do zmniejszenia poczucia izolacji,
 • podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, np. dokonywanie opłat czynszowych, opłat rachunków za gaz, energię elektryczną, RTV, telefon, itp.,
 • pomoc w zakresie doradztwa, nadzoru i wsparcia emocjonalnego.

WYMAGANIA

 • doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
 • zrównoważone reakcje emocjonalne;
 • zdolność nawiązywania kontaktu;
 • sprawność fizyczna;
 • wrażliwość estetyczna;
 • spostrzegawczość;
 • wytrwałość;
 • cierpliwość;
 • obowiązkowość i odpowiedzialność.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 531 555 346