Programu „MALUCH+” 2022-2029 – Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

24.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W związku z ogłoszeniem 19 stycznia 2023 roku przez Panią Marlenę Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej programu „MALUCH+” 2022-2029 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, informujemy, iż szczegółowych informacji w zakresie zasad ubiegania się o środki oraz wsparcia przy składaniu wniosków udzielą Państwu pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Informuję o planowanym spotkaniu informacyjnym (operacyjnym) zorganizowanym w formule online:

  • dla przedstawicieli podmiotów sektora prywatnego i osób fizycznych – 26 stycznia 2023 roku o godzinie 11.00

Link do spotkania zostanie przekazany po przesłaniu danych kontaktowych osób zgłoszonych do uczestnictwa w spotkaniu:

Informacji można zasięgać również pod numerami telefonów: 12 392 15 63, 12 392 14 48

Bieżące informacje publikowane są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce MALUCH+.