Protokół z wyboru oferty Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice

22.07.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
  2. Wykonawca dysponuje lokalem na ternie miasta Myślenice, dostosowanym do realizacji usługi i spełniającym wymagania określone w Standardach jakości usług społecznych realizowanych w ramach Programu Usług Społecznych w Centrum Usług Społecznych                  w Myślenicach stanowiących załącznik do niniejszego Rozeznania. Wykonawca w swojej ofercie wskaże jego adres 
  3. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r.
  4. Godzina poradnictwa/terapii wynosi 60 minut.
  5. Czas realizacji usługi 150 h, z czego przynajmniej polowa czasu realizacji usługi winna się odbywać w godzinach popołudniowych (15:00 – 20:00)
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi (ponad 150 h)                w przypadku zaistnienia takiej konieczności i pozyskania źródła finansowania.
  7. Standardy, o których mowa powyżej stanowią uzupełnienie niniejszego opisu przedmiotu usługi.