Protokół z wyboru wykonawcy

25.09.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

                                     Myślenice, dnia 22.09.2023r

Znak sprawy: O-IV.261.25.2023

Protokół z

wyboru wykonawcy

Przedmiot zamówienia: Oferta na usługę – kompleksowego utrzymania czystości w budynku Centrum Usług Społecznych, Dziennym Domu Senior +, Centrum Aktywności Lokalnej