Przyznanie limitu 3 MWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r.

10.01.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Zwiększono limit preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh, który został
wprowadzony ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii
elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127), która weszła w życie w dniu 18 października 2022 r.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej: