Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.

25.10.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka ogłosił konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu można składać w terminie od 24 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r. za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@myslenice.pl, można także złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą: UMiG Myślenice, Rynek 8/9.

Przedstawicieli organizacji zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne (stacjonarne)
w dniu 7 listopada o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, sala konferencyjna pok. 13.