VI Światowy Dzień Ubogich

10.11.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W niedzielę 13 listopada 2022 roku będziemy obchodzić VI Światowy Dzień Ubogich, ogłoszony przez papieża Franciszka pod hasłem „Chrystus dla was stał się ubogim”. Obchody Światowego Dnia Ubogich mają na celu pomoc osobom w kryzysie, a także uwrażliwić nas na pomoc drugiemu człowiekowi. Ideą obchodów jest przypomnienie, że obok każdego z nas żyją osoby potrzebujące, nierzadko głodne, samotne, chore i bezdomne.

Choć w ostatnich latach odsetek osób ubogich w Polsce spada, nadal jest ich bardzo wielu.
Aż 15 mln. osób żyje w sferze niedostatku, a poniżej minimum egzystencji – półtora miliona. Wciąż grupą, która w największym stopniu doświadcza skrajnego ubóstwa są dzieci i młodzież.

Na terenie Gminy Myślenice dzięki współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas Betania
w Myślenicach
oraz Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku, które realizują Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa mamy możliwość wsparcia osób najuboższych w pomoc żywnościową.

Programu Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jest on dedykowany osobom, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Beneficjentami POPŻ są przede wszystkim osoby mające niski dochód, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotne, bezdomne, przewlekle chore lub niepełnosprawne.

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

– w przypadku osoby samotnie gospodarującej, tj. 776,00 zł x 220% = 1 707,20 zł

– w przypadku osoby w rodzinie. tj. 600,00 zł x 220 % = 1 320,00 zł

Skierowanie wydawane są przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach na podstawie posiadanych informacji zawartych w bazie danych tut. Centrum ( w przypadku osób korzystających z pomocy społecznej) lub na podstawie karty informacyjnej i dokumentów potwierdzających dochody rodziny/ osoby z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o ww. skierowanie.

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem lokalnych organizacji.

Dane dot. skierowań w 2021r.

I-VI.2021r. – wydano 54 skierowania dla 81 osób w 54 rodzinach.

X-XII.2021r. – wydano 126 skierowania dla 221 osób w 126 rodzinach.

Światowy Dzień Ubogich jest też okazją do tego aby podziękować wszystkim osobom, firmom, organizacjom pozarządowym, które wspierają Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w działaniach pomocowych na rzecz ubogich.

Ciepla Paka