Sprawozdanie z organizacji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci dn. 30.04

29.06.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności przeciwdziałanie przemocy

Dnia 30. kwietnia od 15 lat na całym świecie obchodzony jest Światowy dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji działań ujętych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podjął decyzję o zorganizowaniu kampanii informacyjno-profilaktycznej na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Więcej informacji w załączniku.