Konsultacje Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku

28.12.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
z dnia 28 grudnia 2022 roku

 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konsultacje społeczne „Z myślą o potrzebach” Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku.

 1. Przedmiot konsultacji:

„Z myślą o potrzebach” Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku

 1. Zasięg konsultacji:

Ogólnogminny – dotyczący działań istotnych dla wszystkich Mieszkańców.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 28 grudnia 2022 r do 11 stycznia 2023 r.

 1. Forma konsultacji:
 2. konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – poprzez składanie opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl  lub poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.
 3. podlegającej protokołowaniu lub zapisie audio/video – otwartego spotkania on-line z uczestnikami konsultacji, w czasie których zostanie sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia uczestników.

„Z myślą o potrzebach” Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku

Formularz konsultacyjny można przekazać do dnia 11 stycznia 2023 r. w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl, w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi do Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku

 albo

 • drogą korespondencyjną na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice z dopiskiem na kopercie:  Uwagi do Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku

  albo

 • osobiście w zamkniętej kopercie: składając na Dzienniku Podawczym Centrum Usług Społecznych,  w godzinach pracy, z dopiskiem: Uwagi do Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku,
 • formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie rozpatrywany.
 1. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

 1. Sposób udostępnienia dokumentacji:

Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2023 roku oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej cusmyslenice.pl oraz w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, Rynek 27, 32-400 Myślenice.