Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-203

15.12.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Konsultacje

 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

z dnia 15 grudnia 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030.

 1. Przedmiot konsultacji:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030.

 1. Zasięg konsultacji:

Ogólnogminny – dotyczący działań istotnych dla wszystkich Mieszkańców.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

od 15 grudnia 2022 r do 29 grudnia 2022 r.

 1. Forma konsultacji:
 • konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej – poprzez składanie opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl  lub poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.
 • podlegającej protokołowaniu lub zapisie audio/video – otwartego spotkania on-line z uczestnikami konsultacji, w czasie których zostanie sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia uczestników.

Projekt Strategii /pobierz/

Formularz konsultacyjny można przekazać do dnia 29 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

 • sekretariat@cusmyslenice.pl, w tytule e-maila należy wpisać: Uwagi doStrategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030

 albo

 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030,

  albo

 • Uwagi doStrategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030,
 • formularz bez informacji o zgłaszającym uwagi (imię i nazwisko zgłaszającego, nazwa organizacji którą reprezentuje, email, telefon) i zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie rozpatrywany.
 1. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

 1. Sposób udostępnienia dokumentacji:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Myślenice na lata 2023-2030 oraz formularz uwag dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej  cusmyslenice.pl oraz w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, Rynek 27, 32-400 Myślenice.

Informacji udziela Pani Małgorzata Aleksandrowicz tel. 512 450 223, w godzinach 1100-1500

Do pobrania: