Zapytanie ofertowe

25.09.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Myślenice dnia 25.09.2023r.

Zapytanie ofertowe

O-IV.261.26.2023

Na podstawie art. 2  ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

( t j:  Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z póżn. zm) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie przekracza równowartości 130 000 zł

Oferta na usługę – dowozu seniorów z miejsca zamieszkania na terenie gminy Myślenice do Dziennego Domu Senior + przy ul. Średniawskiego 35a 32-400 Myślenice oraz z DDS+ do miejsca zamieszkania.