Logopeda

Logopeda - obrazek

Logopedia zajmuje się kształtowaniem mowy u osób w każdym wieku: w okresie dzieciństwa, dorosłości oraz w okresie senioralnym. Profilaktyka logopedyczna to zapobiegnie powstawaniu wad wymowy, terapia logopedyczna natomiast ma na celu usunięcie istniejących już wad wymowy.

Problemem jest, jeżeli Twoje dziecko:

  • nie używa nawet kilku pojedynczych słów, choć skończyło już 18 miesięcy,
  • nie łączy ze sobą słów w wieku dwóch lat,
  • mówi niezrozumiale, choć skończyło już trzy lata,
  • nie reaguje na dźwięki i polecenia,
  • mówi nosowym lub ochrypłym głosem,
  • wymawia nieczysto głoski s, z, c, dz, t lub d,
  • ma zaburzoną artykulację w wieku 4-5 lat z jednoczesnymi chronicznymi katarami i chorobami górnych dróg oddechowych.

    Często z pomocy logopedy korzystają osoby dorosłe po chorobach i wypadkach. Urazy czaszkowo-mózgowe, udary czy guzy mózgu to jedne z przyczyn zaburzeń mowy w dorosłym życiu.

Masz problemy z wysławianiem się? Niepokoi Cię w rozwój mowy Twojego dziecka? Umów się na konsultację logopedyczną.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.