Psychiatra dziecięcy

@freepik.pl1

Z roku na rok w naszym społeczeństwie wzrasta świadomość tego, jak istotna jest dbałość o zdrowie psychiczne. Problemy z nauką, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, izolacja, nieumiejętność wyrażenia emocji, fobie, zaburzenia nastroju czy samookaleczenia wynikają z doświadczanych przez dziecko trudności psychicznych. To wyraźne sygnały, że potrzebuje ono wsparcia. Warto poznać przyczynę tych objawów. Odpowiednio wcześnie wprowadzone oddziaływania terapeutyczne mogą zapobiegać rozwijaniu się poważniejszych zaburzeń psychicznych – z tego względu bardzo istotne jest to, jak szybko dziecko otrzyma pomoc.

Usługa skierowana jest do dzieci (do okresu pełnoletności) z zaleceniami konsultacji lub leczenia u specjalisty. Psychiatra zajmuję się diagnozowaniem, leczeniem oraz zapobieganiem zaburzeń psychicznych występujące u dzieci i młodzieży.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.