Psychiatra dziecięcy

@freepik.pl1

Z roku na rok w naszym społeczeństwie coraz bardziej wzrasta świadomość tego, jak istotna jest dbałość o zdrowie psychicznie. Problemy z nauką, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, izolacja, nieumiejętność wyrażenia emocji, fobie, zaburzenia nastroju czy samookaleczenia wynikają najprawdopodobniej z doświadczanych przez dziecko trudności psychicznych. To dla nas sygnał, że potrzebuje ono wsparcia, warto więc poznać przyczynę tych objawów. Odpowiednio wcześnie wprowadzone oddziaływania terapeutyczne mogą zapobiegać rozwijaniu się poważniejszych zaburzeń psychicznych – z tego względu aż tak istotne jest to, jak szybko dziecko otrzyma pomoc.

Usługa skierowana jest do dzieci do okresu pełnoletności z zaleceniami konsultacji lub leczenia u specjalisty. Psychiatra zajmuję się diagnozowaniem, leczeniem oraz zapobieganiem zaburzeń psychicznych występujące u dzieci i młodzieży.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych