Neurologopeda

Neurologopeda Warszawa Logopeda Warszawa Okayterapeuci Legionowo

Usługa kierowana do osób zamieszkałych na terenie gminy Myślenice (bez ograniczeń wiekowych), które mają uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego, urodziły się przedwcześnie z zespołami genetycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, zespołem Aspergera, z rozszczepami podniebienia lub wargi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym lub mowy, dyzartrią, afazją, jąkających się, po wypadkach, udarach, po wylewach, wymagające doraźnej konsultacji.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.