Neurologopeda

Neurologopeda Warszawa Logopeda Warszawa Okayterapeuci Legionowo

Usługa kierowana do osób bez ograniczeń wiekowych, zamieszkałych na terenie gminy Myślenice, które mają uszkodzenia i dysfunkcje układu nerwowego.  Urodziły się przedwcześnie z zespołami genetycznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, zespołem Aspergera, z rozszczepami podniebienia lub wargi, z opóźnionym rozwojem psychoruchowym mowy, dyzartrią, afazją, jąkające się, po wypadkach, udarach, po wylewach, wymagające doraźnej konsultacji.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych