Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy

Obejmuje wsparciem dziecko, które zmaga się z problemami.

  • często występują zachowania agresywne,
  • wydarzyły się trudne sytuacje (takie jak np. rozwód rodziców czy śmierć bliskiego członka rodziny),
  • relacje z rówieśnikami przebiegają w niewłaściwy sposób (np. dziecko nie jest w stanie odnaleźć się w grupie rówieśniczej),
  • wyraźnie zauważalne są odchylenia od prawidłowego stanu psychicznego, takie jak np. obniżenie nastroju czy przejawy zaburzeń lękowych,
  • istnieje tendencja do częstego wchodzenia w konflikty z rówieśnikami lub domownikami,
  • występują zachowania niezgodne z powszechnie przyjętymi systemami wartości.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.