Psycholog dziecięcy

Psycholog dziecięcy

Obejmuje wsparciem dziecko, które zmaga się z problemami typu:

  • często występują zachowania agresywne,
  • wydarzyły się jakieś trudne dla nich sytuacje (takie jak np. rozwód rodziców czy śmierć jakiegoś bliskiego członka rodziny),
  • relacje z rówieśnikami przebiegają w niewłaściwy sposób (np. malec nie jest w stanie odnaleźć się w grupie rówieśniczej),
  • wyraźnie zauważalne są odchylenia od prawidłowego stanu psychicznego, takie jak np. obniżenie nastroju czy jakieś przejawy zaburzeń lękowych,
  • istnieje tendencja do częstego wchodzenia w konflikty czy to z rówieśnikami czy też z domownikami,
  • występują zachowania niezgodne z powszechnie przyjętymi systemami wartości.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych