Terapia sensoryczna

Modern Rehabilitation Physiotherapy

Usługa skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym u których istnieją wskazania do udziału w terapii.

Metoda integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się, dysleksją rozwojową, zaburzeniami w rozwoju mowy, ADHD i problemami w skupieniu uwagi, zespołem Downa, autyzmem wczesnodziecięcym, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym.

Więcej informacji udzieli Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.