PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY – usługa indywidualnych konsultacji psychiatry dziecięcego

09.12.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Obraz1

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Usługa indywidualnych konsultacji psychiatry dziecięcego – dla dzieci i młodzieży do okresu pełnoletności mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie  24 konsultacji.

Informacje dodatkowe:

  1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji poradnictwa : I – XII 2022.