PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY – indywidualna rehabilitacja wodna

09.12.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Obraz1

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

  1. Przedmiot zamówienia:

Indywidualna rehabilitacja wodna dla mieszkańców gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 240 godziny. Zakres usługi: ćwiczenia mające na celu łagodzenie schorzeń kręgosłupa, bólu mięśni i stawów, leczenie schorzeń ortopedycznych.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi – wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji usługi: I – XII  2022r.
  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.