Wyszukiwanie dla: 2

CUS dnia 7.01.2022 r. Nieczynny

W dniu 7.01.2022 r. Centrum Usług Społecznych będzie nieczynne.

czytaj dalej

Karta Dużej Rodziny

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej  ustawie  lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych. Jakie daje korzyści? Karta Dużej Rodziny […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy – indywidualne poradnictwo psychologiczne

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Myślenicka Karta Rodzina 3+

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach  informuje, iż od dnia 01 lipca 2021r. Myślenicka ,, Myślenickiej Karty Rodzina 3+” wydawana jest w Centrum Usług Społecznych , ul. Słowackiego 82 w Myślenicach – na  Dzienniku Podawczym. […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy – warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – sprawienie pogrzebu

czytaj dalej

Gdzie zwrócić się o pomoc

Wnioski o udzielenie pomocy w formie asystenta rodziny można składać: osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82 – Pierwszy Kontaktw godzinach otwarcia:             Poniedziałek       7.00 – 17.00             Wtorek […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – tymczasowe schronienie

czytaj dalej

Zasady udzielania wsparcia asystenta rodziny

Procedura uzyskania wsparcia asystenta rodziny Pracownik socjalny, przeprowadzający wywiad środowiskowy, po zdiagnozowaniuproblemów opiekuńczo – wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie usługąprzez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy, świadczonąw ramach usługi i […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – posiłki dla Domu Seniora

czytaj dalej