Grupowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Usługa kierowana jest do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie gminy Myślenice, które mają trudności:
– w kontaktach społecznych
– z funkcjonowaniem w grupie
– z dostosowaniem się do norm i zasad
– w rozpoznawaniu, nazywaniu, regulowaniu emocji
a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych.