Grupowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Usługa kierowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Myślenice, które przejawiają  trudności w kontaktach społecznych, mające trudności z dostosowaniem się do norm i zasad, nieśmiałych, wycofanych, mających trudności w rozpoznawaniu, nazywaniu, regulowaniu emocji, mających trudności z funkcjonowaniem w grupie.