Warsztaty podnoszące kompetencje

Skierowaną są do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Od 23 września 2021 r. w Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone są warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny prowadzone przez Pracownię 6 Aneta Wójcik. Kolejne edycje warsztatów odbędą się w październiku i styczniu.