Warsztaty podnoszące kompetencje

POZYTYWNA DYSCYPLINA to warsztaty dla rodziców mające na celu pomoc w codziennym wychowywaniu dzieci, prowadzone przez certyfikowane edukatorki. Warsztaty mają charakter spotkań cotygodniowych lub weekendowych zakończone certyfikatem.

POZYTYWNA DYSCYPLINA to znana na całym świecie metoda wychowawcza, które pomaga rodzicom:

  • zrozumieć, akceptować i wzmacniać swoje dzieci,
  • wspierać ich naturalny potencjał,
  • skutecznie radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodzenie z domu, kłótnie między rodzeństwem, sprzątanie, mycie zębów, itp.
  • wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych.

Jak poradzić sobie ze złością własną i dziecka? Co zamiast kar i nagród? Jakie są typowe błędy rodzicielskie?

Więcej informacji udzieli Animator Społeczności Lokalnej.