Gmina Myślenice otrzymała 114 890 zł na dalsze zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Myślenicach, a także pozyskała dodatkowych 148 900 zł na utworzenie Klubu Senior +

21.03.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Myślenicki Dom seniora, który znajduję się w budynku Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy ul. Średniawskiego 35 zapewnia miejsce dla 30 seniorów, którzy mogą brać aktywny udział w zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Na funkcjonowanie ośrodka w roku 2022 Gmina Myślenice pozyskała środki w kwocie 114 890 zł. Przypominamy, że celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, podejmowanie działań służących integracji i solidarności międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej oraz polepszenie kondycji psychofizycznej.

– Seniorom z naszej gminy chcemy zapewnić różnorodne możliwości spędzania wolnego czasu. Szeroki wachlarz usług oferuje Dzienny Dom Senior +, na którego dalsze funkcjonowanie Gmina Myślenice otrzymała dofinansowanie w wysokości blisko 115 tys. zł To oznacza, że osoby w wieku 60+ nadal mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, dzielić się doświadczeniem podejmować działania integrujące pokolenia, rozwijać swoje pasje. W związku z tym, że aktywnych seniorów jest coraz więcej, cieszę się, że wkrótce zacznie funkcjonować Klub Senior +. Na jego utworzenie i wyposażenie przeznaczymy otrzymane dofinansowanie w wysokości prawie 150 tys. zł. Dołożymy wszelkich starań, aby  w nowej przestrzeni klubowej seniorzy mogli spędzać czas na swój ulubiony sposób – mówił na piątkowej konferencji prasowej Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Klub Senior + zostanie utworzony w budynku Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, który użyczy powierzchnię bezpłatnie na przystosowanie do funkcjonowania Klubu Senior +. Oprócz pozyskanego dofinansowania rządowego w kwocie 148 900 zł, Gmina Myślenice z własnego budżetu dołoży środków w kwocie 41 100 zł.

– Klub Senior + będzie funkcjonował w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu dla trzydziestu osób w wieku powyżej 60 lat nieaktywnych zawodowo. Dziękuję dyrekcji MOKiS za podjętą współpracę i użyczenie powierzchni lokalowej. Dotacja przeznaczona zostanie na wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych pod Klub Senior +, między innymi wyposażenie szatni, kuchni, toalet, zapewnienie stanowisk komputerowych wraz ze sprzętem elektronicznym, wyposażenie rehabilitacyjno-medyczne, sprzęt sportowy, czy też zapewnienie przestrzeni relaksacyjno–bibliotecznej.  Klub Senior + ma być miejscem integracji seniorów, do wspólnych spotkań, zabaw, gier i wspólnego relaksu. W czerwcu rozpoczniemy prace nad przystosowaniem Klubu Senior +, a do końca bieżącego roku placówka powinna być gotowa na rozpoczęcie funkcjonowania – wyjaśnia Małgorzata Aleksandrowicz, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

3
3
2
2