NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

18.05.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W poniedziałek 13 maja 2022r. ogłoszony został czwarty nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0.” Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani składać można do dnia 30 maja 2022r. do godz. 16:00.

W ramach projektu przyznawane są granty na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia NIANI zatrudnianej przez zamieszkałych w woj. małopolskim rodziców:

  • pozostających bez pracy, którym wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem umożliwi wejście na rynek pracy,
  • przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, którym wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem umożliwi powrót na rynek pracy,
  • pracujących, którym wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W ramach projektu rodzic otrzymać może dofinansowanie w maksymalnej wysokości:

  • 2 150 zł/miesiąc (wsparcie podstawowe) lub
  • 3 010 zł/miesiąc (wsparcie podwyższone).

Powyższe kwoty dotyczą zatrudnienia niani w wymiarze co najmniej 153 godzin na miesiąc. W przypadku, gdy zatrudnienie NIANI w danym miesiącu jest niższe, kwota grantu za ten miesiąc zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

Wsparcie w ramach Projektu może być przeznaczone wyłącznie na opiekę nad dzieckiem urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które na dzień złożenia wniosku ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia.

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.)
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest, posiadanie statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie NIANI nie później niż od 1.09.2022 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać również obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Dokumentem poświadczającym legalny pobyt będzie zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz pliki do pobrania (dokumenty rekrutacyjne) :

Kliknij tutaj

W języku ukraińskim:

Kliknij tutaj: