Protokół z wyboru wykonawcy/dostawcy po ponownym wyborze ofert

22.04.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Przedmiot zamówienia: zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość”
przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek oraz zakup usługi
obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość
nad seniorami przez centrum monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z
terenu Gminy Myślenice na rok 2022.

Ogłoszenie ZP-271-9/2022 – UNIEWAŻNIENIE

Myślenice, dnia 06.05.2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Przedmiot zamówienia: zakup urządzeń do świadczenia usługi  „opieki na odległość”  przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek oraz zakup usługi obsługi systemu  polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z terenu Gminy Myślenice na rok 2022.

          Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach unieważnia wybór oferty dokonany w dniu 22.04.2022r. na zakup urządzeń do świadczenia usługi  „opieki na odległość”  przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek oraz zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z terenu Gminy Myślenice na rok 2022.

       Powód unieważnienia: błędnie wybrana oferta.

Z up. Burmistrza Dyrektor

Centrum Usług Społecznych

w Myślenicach Małgorzata Aleksandrowicz

Na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2022r. poz. 25) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie jest równa lub nie przekracza kwotę 130 000,00 zł.

Oferta na usługę – zakup urządzeń do świadczenia usługi  „opieki na odległość”  przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek oraz zakup usługi obsługi systemu  polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z terenu Gminy Myślenice na rok 2022.

Przedmiot i zakres usługi ma na celu:

  • Poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość.

  • Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe  lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są stanie zapewnić  im wystarczającego wsparcia.

  • „Opieka na odległość” jest formą sprawowania opieki  nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami , którzy czasowo lub na stałe  wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

  • „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora – zarówno spowodowanego problemami w zachowaniu funkcji życiowych, jak również w sytuacji wystąpienia incydentów  w miejscu zamieszkania.

 

Protokół z wyboru wykonawcy/dostawcy ZP-271-9/2022

Przedmiot zamówienia: zakup urządzeń do świadczenia usługi  „opieki na odległość”  przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” na nadgarstek oraz zakup usługi obsługi systemu  polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z terenu Gminy Myślenice na rok 2022.

Protokół z wyboru opaski bezpieczeństwa 2022Pobierz