Pomoc osobom bezdomnym – akcja ZIMA 2021/2022

16.12.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

Mając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne Centrum Usług Społecznych  informuje, że na bieżąco monitorowana  jest sytuacja osób bezdomnych na terenie Gminy Myślenice przy współpracy Straży  Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Wszystkim osobom bezdomnym chcącym skorzystać ze schroniska, noclegowni taka pomoc jest udzielana.

Osoby bezdomne  otrzymują pomoc w postaci: gorącego posiłku , zakupu żywności, odzieży  adekwatnej do panujących warunków atmosferycznych, pomoc w  uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego  i wsparcia psychologicznego.

WIDZĄC OSOBY DOŚWIADCZAJACE BEZDOMNOŚCI NALEŻY ZAWIADOMIĆ ODPOWIEDNIE  SŁUŻBY:

  • STRAŻ MIEJSKA – +48 12 639 25 23 lub 609600003
  • POLICJA – 112
  • POGOTOWIE RATUNKOWE – 112
  • CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  MYŚLENICE –  + 48 12 272 19 98, +48 12 274 33 21, 519 541 549