„Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

27.06.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

W związku z realizowaniem zadań stojących przed Miasto i Gmina Myślenice zgodnie z Ustawą z dn. 29. lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art.6 pkt.1 i 2, oraz w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na rok 2022 pn. Centrum Usług Słonecznych, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza.

Kliknij tutaj

Jego celem jest określenie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych.

Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Wypełnienie ankiety trwa 3-4 min. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.

Uzyskane informacje będą stanowiły podstawę do tworzenia programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dziękujemy za udzielenie szczerych odpowiedzi.

Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie CUS Myślenice