Chcesz udzielić schronienia?

Chcesz udzielić:

Informujemy, iż na stronie internetowej Centrum znajduje się formularz, który należy wypełnić w przypadku gotowości na udzielenia nieodpłatnego zakwaterowania obywatelom Ukrainy wraz z  możliwością zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb

Bezpośredni link do formularza: https://forms.gle/V2Kj1XRXZVp6ho1z7

Więcej informacji pod numerem telefonu 790551715, 519541549, 122721998 wew. 108

lub

napisz na: ukraina@muw.pl i podaj: dokładny adres lokalizacji, liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu, koszty,termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.