ŚWIADCZENIA

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.

W Centrum Usług Społecznych od poniedziałku tj. 21.03.2022 r. można składać wnioski dot. przyznania obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  300 zł na osobę.

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.  i zostali wpisani do rejestru PESEL.

To doraźna pomoc finansowa, która przysługuje na podstawie specustawy z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski składamy poprzez profil zaufany ePUAP oraz w budynku CUS przy ul. Słowackiego 82 w godzinach: w poniedziałek 7.00-17.00 oraz od wtorku do piątku 7.00 do 15.00.

Przy składaniu wniosku niezbędny jest numer polskiego konta bankowego.

W tym momencie na terenie gminy Myślenice mamy zarejestrowanych 826 osób co przekłada się  na konieczność obsługi dużej liczby wniosków dlatego też prosimy, aby wnioski składały osoby posiadające już numer pesel.