Edukacja

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ TUTAJ

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки TUTAJ

Wykaz wolnych miejsc w przedszkolach dla dzieci z Ukrainy w roku szkolnym 2021/2022 r w Gminie Myślenice TUTAJ