Opieka medyczna

Opieka medyczna

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Zdrowia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i którzy zgłosili się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej informacji TUTAJ.

Wszystkie Poradnie internistyczno-pediatryczne na terenie Miasta i Gminy Myślenice przyjmują uchodźców. Prosimy, aby te osoby miały przy sobie paszport bądź inny dokument tożsamości. Na kartce papieru adres pobytu w Polsce. W godzinach od 18.00 do 8.00 oraz soboty i święta obywatele Ukrainy mogą korzystać z całodobowej opieki lekarskiej w Myślenicach ul. Szpitalna 2.
Realizacja recept w aptekach jest refundowana. Osoby z Ukrainy mogą korzystać z Poradni Specjalistycznych i szpitali znajdujących się na terenie ich pobytu w Polsce.