Dla studentów i naukowców

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І ВЧЕНИХ, ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ
Kliknij tutaj