Pomoc psychologiczna

Dziecięcy telefon zaufania (po ukraińsku):

800 12 12 12

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa:

510 132 396
506 318 838