Udzieliłeś schronienia?

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Myślenice, którzy udzielili schronienia osobom przybyłym z Ukrainy o uzupełnienie formularza rejestracyjnego potwierdzającego pobyt na terenie Gminy Myślenice.

Informacje te są pilne i niezbędne do podejmowania dalszych działań pomocowych.

Bezpośredni link do formularza TUTAJ.

Mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach mogą starać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia u osób fizycznych o których mowa w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2022 r.,  będą dokonywać funkcjonariusze Straży Miejskiej. Powyższe czynności realizowane będą w godzinach popołudniowych. Każdy funkcjonariusz będzie w umundurowaniu z legitymacją służbową oraz upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Więcej informacji TUTAJ.