Ogłoszenia

08.03.2024

Zapytanie ofertowe O-IV.261.18.2024 Na podstawie art. 2  ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 z późn. zm.) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem […]

czytaj dalej

09.10.2023

Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w okresie listopad – grudzień 2023 roku Na podstawie art. 5 ust 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]

czytaj dalej

29.08.2023

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20 Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  28.08.2023 r. OGŁOSZENIE […]

czytaj dalej

02.08.2023

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20 Myślenice dnia 02.08.2023r. DYREKTOR CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MYŚLENICACH ul. […]

czytaj dalej

02.08.2023

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr D.021.35.2023 z dnia 02.08.2023r. […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy „Gorący posiłek dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia”

Protokół z wyboru wykonawcy „Gorący posiłek dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia”

30.06.2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorącego posiłku jednodaniowego dla Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” mieszczącego się w Myślenicach przy ul. H. Jordana 3

czytaj dalej

20.06.2023

Zapytanie ofertowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorącego posiłku jednodaniowego dla Placówki Wsparcia Dziennego „Kreatywnia” mieszczącego się w Myślenicach przy ul. H. Jordana 3

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy grupowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Protokół z wyboru wykonawcy grupowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

15.06.2023

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy

01.06.2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 21. Dorosłych mieszkańców Miasta i  Gminy Myślenice, przez okres 11 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom […]

czytaj dalej

26.05.2023

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej