Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku

Konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku

10.01.2022

Konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH z dnia 10 stycznia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza […]

czytaj dalej

Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku

Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku

30.12.2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Nowe rodzaje wsparcia dla rodzin od 2022 r.

Nowe rodzaje wsparcia dla rodzin od 2022 r.

30.12.2021

Do nowych form wsparcia rodzin należą: Rodzinny kapitał opiekuńczy – https://tiny.pl/951b3 Dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna, wsparcie w wysokości 400 zł miesięcznie będzie przekazywane bezpośrednio placówkom – od […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy – indywidualne poradnictwo psychologiczne

Protokół z wyboru wykonawcy – indywidualne poradnictwo psychologiczne

29.12.2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy – warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie

Protokół z wyboru wykonawcy – warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie

29.12.2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – sprawienie pogrzebu

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – sprawienie pogrzebu

21.12.2021

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – tymczasowe schronienie

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – tymczasowe schronienie

21.12.2021

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – posiłki dla Domu Seniora

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – posiłki dla Domu Seniora

21.12.2021

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – udzielenie schronienia

Protokół z wyboru wykonawcy / dostawcy – udzielenie schronienia

21.12.2021

czytaj dalej

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ – indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ – indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych

14.12.2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej