Ogłoszenia

Protokół z wyboru wykonawcy

Protokół z wyboru wykonawcy

01.06.2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 21. Dorosłych mieszkańców Miasta i  Gminy Myślenice, przez okres 11 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom […]

czytaj dalej

26.05.2023

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

06.07.2021

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20 ROZEZNANIE RYNKU Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w […]

czytaj dalej

17.05.2023

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego, współfinansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

czytaj dalej

12.04.2023

Protokół z wyboru wykonawcy PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 5. dzieci mieszkańców Gminy Myślenice, przez okres 11 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową […]

czytaj dalej

31.03.2023

Protokół z wyboru wykonawcy Oferta na zakup usługi dotyczącej obsługi opasek bezpieczeństwa polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z terenu Gminy Myślenice […]

czytaj dalej

31.03.2023

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowe , w formie pobytu całodobowego, współfinansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

czytaj dalej

27.03.2023

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20

czytaj dalej

20.03.2023

Na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2022r. poz. 25) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi […]

czytaj dalej

07.03.2023

Protokół z wyboru wykonawcy Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 15. dorosłych mieszkańców Gminy Myślenice, przez okres 11 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom […]

czytaj dalej