Ogłoszenia

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice -200 h,

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice -200 h,

26.07.2022

Informacje dodatkowe: Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

czytaj dalej

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice -200 h,

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice -200 h,

26.07.2022

Informacje dodatkowe: Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

czytaj dalej

<strong>Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h,</strong>

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h,

26.07.2022

Informacje dodatkowe: Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

czytaj dalej

<strong>Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h,</strong>

Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h,

25.07.2022

Informacje dodatkowe: Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.

czytaj dalej

Protokół z wyboru oferty Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Protokół z wyboru oferty Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

22.07.2022

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice -200 h Informacje dodatkowe: Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice. […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru oferty Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i  terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice

Protokół z wyboru oferty Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice

22.07.2022

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice -150 h Informacje dodatkowe: Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice. Wykonawca dysponuje […]

czytaj dalej

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dorosłych – mieszkańców Gminy Myślenice

15.07.2022

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice

Specjalistyczne Wsparcie psychologiczne – Indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice

15.07.2022

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

ODSTĄPIENIE OD ZAWARCIA UMOWY – INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ODSTĄPIENIE OD ZAWARCIA UMOWY – INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

15.07.2022

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

ODSTĄPIENIE OD ZAWARCIA UMOWY – indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych.

ODSTĄPIENIE OD ZAWARCIA UMOWY – indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych.

15.07.2022

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej