Ogłoszenia

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

27.05.2022

Opis przedmiotu usługi: Przeprowadzenie badań społecznych i sporządzenie Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Myślenice na lata 2023-2030” Pliki do pobrania:

czytaj dalej

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej (po zmianie)

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej (po zmianie)

14.02.2022

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Ogłoszenie konkursu „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”

Ogłoszenie konkursu „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”

02.02.2022

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i […]

czytaj dalej

Konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku

Konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku

10.01.2022

Konsultacje społeczne projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH z dnia 10 stycznia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza […]

czytaj dalej

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

05.01.2022

Od 4.01.2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych […]

czytaj dalej

Otwarty konkurs „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”

Otwarty konkurs „Świadczenie usług rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w 2022 roku”

31.12.2021

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku Na podstawie art. 5 ust 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. […]

czytaj dalej

Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku

Ogłoszenie: świadczenie usług rehabilitacyjnych w Gminie Myślenice w 2022 roku

30.12.2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Nowe rodzaje wsparcia dla rodzin od 2022 r.

Nowe rodzaje wsparcia dla rodzin od 2022 r.

30.12.2021

Do nowych form wsparcia rodzin należą: Rodzinny kapitał opiekuńczy – https://tiny.pl/951b3 Dofinansowanie do opłat za żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna, wsparcie w wysokości 400 zł miesięcznie będzie przekazywane bezpośrednio placówkom – od […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy – indywidualne poradnictwo psychologiczne

Protokół z wyboru wykonawcy – indywidualne poradnictwo psychologiczne

29.12.2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej

Protokół z wyboru wykonawcy – warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie

Protokół z wyboru wykonawcy – warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie

29.12.2021

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, […]

czytaj dalej