Protokół z wyboru wykonawcy

01.06.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 21. Dorosłych mieszkańców Miasta i  Gminy Myślenice, przez okres 11 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.