03.03.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Protokół z wyboru wykonawcy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ w ramach pobytu całodobowego dla maksymalnie 5. dzieci mieszkańców Gminy Myślenice, przez okres 11 dni dla każdego z uczestników, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.