20.03.2023 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2022r. poz. 25) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie jest równa lub nie przekracza kwotę 130 000,00 zł.

Oferta na zakup usługi dotyczącej obsługi opasek bezpieczeństwa polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu wraz z przeszkoleniem dla osób z terenu Gminy Myślenice na okres kwiecień-grudzień  2023 r.