06.07.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Projekt „Aktywne Myślenice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0021/20

ROZEZNANIE RYNKU

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Pełnienia funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu realizowanego przez Centrum U*ług Społecznych w Myślenicach, nazwa projektu „Aktywne Myślenice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0021/20 w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.