Oferta na usługę – przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych dla osób z terenu Gminy Myślenice na rok 2023

16.12.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Myślenice dnia 16.12.2022r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy z uwagi na to, że jego wartość nie jest równa lub nie przekracza kwotę 130 000,00 zł.

Oferta na usługę – przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni dla osób bezdomnych dla osób z terenu Gminy Myślenice na rok 2023