Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – indywidualne konsultacje psychiatry dziecięcego

22.11.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Logo Fundusze Europejskie

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Opis przedmiotu usługi

Usługa indywidualnych konsultacji psychiatry dziecięcego – dla dzieci i młodzieży do okresu pełnoletności mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie  24 konsultacji.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji usługi I- XII  2022r.