Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – indywidualne poradnictwo logopedyczne dla klientów CUS

23.11.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Obraz1

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Indywidualne poradnictwo logopedyczne dla – klientów CUS, w wymiarze maksymalnie 530 godzin. Usługa obejmuje przygotowanie opinii w oparciu o opracowane przez Zleceniobiorcę narzędzia diagnostyczne – dotyczącej Uczestników projektu korzystających ze wsparcia Zleceniobiorcy.

Informacje dodatkowe:

  1. Poradnictwo realizowane będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji poradnictwa do ustalenia.
  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.