Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej – usługa indywidualnej rehabilitacji wodnej

22.11.2021 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Obraz1

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Opis przedmiotu usługi

Usługa indywidualnej rehabilitacji wodnej dla mieszkańców Gminy Myślenice, w wymiarze maksymalnie 240 godz. Zakres usługi: ćwiczenia mające na celu łagodzenie schorzeń kręgosłupa, bólu mięśni i stawów, leczenie schorzeń ortopedycznych.

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana na basenie dostosowanym do zajęć indywidualnych z dziećmi – wyposażenie (pianki, piłki, deski, klocki itp.) na terenie gminy Myślenice.
  2. Terminy realizacji usługi: I – XII 2022
  3. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.