Specjalistyczne wsparcie psychologiczne – indywidualne poradnictwo i terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Myślenice -200 h,

26.07.2022 Zobacz wszystkie z kategorii Ogłoszenia

Informacje dodatkowe:

  1. Usługa realizowana będzie w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Myślenice.
  2. Wykonawca zapewnia lokal dostosowany do realizacji usługi.
  3. Terminy realizacji usługi VII-XII  2022r.
  4. Godzina poradnictwa wynosi 60 minut.