Gdzie zwrócić się o pomoc

Wnioski o udzielenie pomocy w formie asystenta rodziny można składać:

 • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82 – Pierwszy Kontakt
  w godzinach otwarcia:

            Poniedziałek       7.00 – 17.00

            Wtorek                7.00 – 15.00

            Środa                    7.00 – 15.00      

            Czwartek             7.00 – 15.00

            Piątek                  7.00 – 15.00 

 •  osobiście w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach, Rynek 27
  w godzinach otwarcia

            Poniedziałek       8.00 – 18.00

            Wtorek                8.00 – 18.00

            Środa                    8.00 – 18.00      

            Czwartek             8.00 – 18.00

            Piątek                  7.00 – 15.00 

Asystent rodziny w czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre oraz kieruje gdzie można znaleźć pomoc,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajduje sposoby spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.