Zadania asystent rodziny z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Kobieta, u której wyszły niepokojące badania prenatalne, rodzina, która wychowuje dziecko zmagające się z niepełnosprawnością i posiadająca zaświadczenie lekarskie* mogą skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta z ustawy „Za życiem”.

Zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

 • Towarzyszenie i wsparcie emocjonalne.
 • Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia.
 • Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 • Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 • Pomoc w uzyskaniu informacji na tematy najbardziej doskwierające
  w pierwszym etapie zmagania się z niepełnosprawnością dziecka.
 • Pomoc rodzinie:
 • w skutecznym przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 • w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 • w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich
  i uprawnień pracowniczych,
 • w dostępie do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Najczęstsze zadania asystenta rodziny w ramach ustawy „Za Życiem”:

 • Pomoc w uzyskaniu m.in. orzeczenia o niepełnosprawności, świadczeń pielęgnacyjnych czy jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.
 • Przekazywanie informacji dotyczących dostępnych rehabilitacji m.in. w ramach opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWR).
 • Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne.
 • Pomoc w dotarciu do miejsc oraz specjalistów, gdzie rodzina może otrzymać wsparcie.
 • Opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia (baza danych adresowych).
 • Załatwianie spraw w różnych instytucjach w imieniu rodziny na podstawie upoważnienia.
 • Pomoc w pozyskaniu informacji na temat Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON-u.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.

Informacja o sposobie składania wniosku – strona Asystent rodziny – podstrona:  Gdzie zwrócić się o pomoc

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Bliższe informacji w zakresie wsparcia asystenta rodziny udziela:

 • Małgorzata Śmigla – Organizator Wsparcia Dziecka i Rodziny

tel. 12 272 19 98 lub 519 541 545

 • Irena Iwanicka – Asystent rodziny

tel. 12 272 19 98 lub 576 823 786

WAŻNE*

Ze wsparcia asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” może skorzystać rodzina posiadająca zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej lub kardiologii dziecięcej.