Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem problemów związanych ze stosowaną przemocą przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej w obszarze gminy.

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołał burmistrz miasta.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy na terenie Gminy Myślenice należą m.in.:

l.p.Imię i NazwiskoStanowiskoReprezentowana instytucjaKontakt
1Małgorzata Śmigla – przewodnicząca ZIOrganizator Wspierania Dziecka i RodzinyCUS w Myślenicach519 541 545 msmigla@cusmyslenice.pl
2Patrycja ŻakSpecjalista pracy z rodziną CUS w Myślenicach 519 541 554 pzak@cusmyslenice.pl
3Krzysztof PłatekPracownik socjalnyCUS w Myślenicach574 555 611 kplatek@cusmyslenice.pl
4Agata Krawczyk-GrychPrzewodnicząca  GKRPA        GKRPA w Myślenicach12 639 23 85 akrawczyk@myslenice.pl
5Artur KasickiKomendant SMStraż Miejska w Myślenicach609 600 003
6Grzegorz SikoraKierownik rewiru dzielnicowychKomenda Powiatowa Policji w Myślenicach47 832 92 23 grzegorz.sikora@myslenice.policja.gov.pl
7Aneta DziewońskaPsychologSP nr 2 w Myślenicach12 272 16 73
8Mirosława ChmielPedagogSP nr 1 w Myślenicach12 272 13 38
9Wojciech AmbrożyLekarzSP ZOZ w Myślenicach12 273 02 41

Zgodnie z ustawą do zadań Zespołu należy podejmowanie strategicznych i kluczowych działań w szeroko rozumianej problematyce przemocy w rodzinie. Zalicza się do nich m.in.

  • integrowanie i koordynowanie działań jednostek gminnych, Policji, Straży Miejskiej, placówek oświatowych, służby zdrowia, kuratorów, organizacji pozarządowych itp.
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Posiedzenia w/w Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Każdorazowo z tychże spotkań spisywany jest protokół.