Gdzie szukać pomocy?

Poszukiwanie pomocy nie jest oznaką słabości, ale odwagi i siły, by walczyć o swoje dobro. Jeśli chcemy pomóc osobie, jeśli znamy kogoś kto doświadcza przemocy lub sami jej doświadczamy pierwszym naszym działaniem będzie poinformowanie o tym odpowiednich instytucji. W naszej gminie mamy specjalistów, którzy potrafią pomóc, którzy chcą pomóc. Nam pozostaje im zaufać.

  • Centrum Usług Społecznych

            ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

            Maria Jamróz – tel. 519 541 554, mail: majamroz@cusmyslenice.pl

            Krzysztof Płatek – tel. 574 555 611, mail: kplatek@cusmyslenice.pl

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa

            ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32- 400 Myślenice

            Tel. 12 271 04 29, kom. 510 132 396

  • Komenda Powiatowa Policji

            ul. Jagiellońska 1, 32- 400 Myślenice

            Rewir dzielnicowych tel.  47 83 29 223

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            ul. Rynek 8/9, 32- 400 Myślenice

            Tel. 12 639 23 40

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

            ul. Kazimierza Wielkiego 5, 32- 400 Myślenice

            Tel. 12 274 98 10

Dodatkowo można szukać wsparcia kontaktując się z:

– Niebieska Linia – poradnia telefoniczna dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie (tel. 22 688 70 00)

– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (tel. 801 120 002)

– Centrum Praw Kobiet (tel. 22 621 35 37)

– Kryzysowy Telefon Zaufania (tel. 116 123)