Ustawa „Za życiem”

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu